Två nya ramavtal för översiktsplanering

Publicerad den

Spacescape har tecknat ramavtal med Uppsala kommun och Västerås kommun gällande tjänster för översiktsplanering. Båda kommunerna har inlett arbeten med att ta fram nya kommuntäckande översiktsplaner och vi ser fram emot att vara med i det arbetet. I Uppsala kommer vi under våren bland annat ta fram olika ÖP-scenarier och studera konsekvenserna av olika utvecklingsriktningar, utveckla ett verktyg för att analysera klimatpåverkan i översiktsplaneringen och genomföra dialoger kring användning av närnatur i kommunens mindre tätorter.

I Västerås arbetar vi bland annat med att utveckla och analysera alternativa bebyggelsestrukturer i kommunen samt att tillsammans med Nyréns arkitekter göra en kommuntäckande landskapsanalys.

Läs gärna mer om några av våra redan genomförda projekt i Uppsala här:

Indikatorer för Uppsala översiktsplan

Service och mötesplatser i Uppsala

Sociala indikatorer i Uppsala

Värdering av bostadsläget