Vi håller ögonen på AI

Publicerad den

Artificiell intelligens (AI) eller maskininlärning har på senare tid rönt stor uppmärksamhet. Enligt Bill Gates (2023) har en ny era med AI precis börjat. Gates menar att den utveckling av AI som sker just nu är lika betydelsefull som utvecklingen av mikroprocessorer, persondatorer, internet och mobiltelefoner tidigare har varit.

AI-teknologin har redan revolutionerat branscher som e-handel och marknadsföring, men inom samhällsbyggnadssektorn ligger man ännu efter. En anledning är att man arbetar med den fysiska miljön. Inom exempelvis e-handel finns all relevant information redan tillgänglig digitalt, medan vi inte på samma sätt har all relevant information om den fysiska verkligheten. Men samhällsplanering är en komplex verksamhet med en mängd olika parametrar att ta hänsyn, just därför borde det finnas stor potential att utnyttja tekniken. AI är bra på att hantera stora datamängder och många olika parametrar som är svåra att överblicka för oss människor. Ett redan etablerat användningsområde för AI är parametrisk design för planlösningar på fastighetsnivå, där analysverktyg kan generera ett stort antal olika lösningar på en plan utifrån ett antal givna parametrar såsom solljus, vind och buller. Planerare och arkitekter kan sedan arbeta vidare med några av de förslag som bedöms prestera bäst.

AI ger också möjlighet att söka i och analysera bildobjekt på ett mycket effektivt sätt vilket är användbart för att samla in och vektorisera geodata från satellitfoton, något som annars är ett mycket tidskrävande arbete. Det har nyligen också visat sig användbart för exempelvis grönyteanalys. Genom ett samarbete mellan forskare vid Örebro universitet och grönplanerare på Örebro kommun kan gröntillgången i kommunen nu mätas automatiskt med hjälp av AI och satellit-data.

Digitala tvillingar är en annan teknik som har fått mycket uppmärksamhet i samhällsbyggnadssektorn. I digitala tvillingar finns kommunens befintliga geodata samlad tillsammans med realtidsdata om exempelvis trafikflöden, vattennivåer eller luftkvalitet. Digitala tvillingar möjliggör och kan ta hjälp av AI för att automatiskt utföra simuleringar och prognoser av framtida utveckling. Här finns dock fortfarande stor utvecklingspotential för analyser på stadsdels- och kommunnivå och för att inkludera även mjuka värden som social hållbarhet, trygghet och integration.

I framtiden kan vi förvänta oss att AI kommer att spela en allt större roll inom samhällsbyggnadssektorn. Det finns stor potential att använda tekniken för att effektivisera processer och förbättra analyser. Men än så länge finns det anledning att vara uppmärksam på hur mycket ansvar som kan lämnas över till AI för att producera beslutsunderlag. Inlärningen hos AI och de resultat som produceras beror i slutändan på data och processer som vi människor har tagit fram, och som kan vara medvetet eller omedvetet obalanserat. Om tekniken inte används rätt kan det finnas risk att den ger oss mer av det vi redan vet att vi vill ha, att den kommer till snedvridna slutsatser eller att den till och med genererar felaktiga beslutsunderlag. Inom sociala medier har tekniken gett upphov till filterbubblor och fotorealistiska bilder eller videoklipp av händelser som inte har skett, så kallade deep fakes. Detta har spätt på politisk polarisering och undergrävt trovärdigheten för nyheter. Många förutser ett genombrott i utvecklingen med den snabba utvecklingen av chatbotar såsom Chat GPT, men många har också uppmärksammat de begränsningar som ännu finns. Verktyget kan exempelvis återge och argumentera för felaktigheter och till och med referera till källor och rapporter som inte finns.

Men riskerna med AI kan vara större än så. Stephen Hawking förutsåg tidigt den snabba utvecklingen och den stora potentialen med AI. Men han har också varnat för riskerna. På en konferens 2016 menade han att tekniken antingen kommer att bli det bästa, eller det värsta, som någonsin hänt mänskligheten. Nyligen manade också en rad framstående experter inom teknikutveckling i ett öppet brev att pausa vad de kallar ett gigantiskt AI-experiment. De menar att avancerad AI skulle kunna leda till så pass djupgående förändringar för livet på jorden att utvecklingen bör planeras med stor omsorg och försiktighet, något som idag saknas. De kräver att all utveckling av AI-system mer kraftfulla än Chat GPT-4 pausas i sex månader tills riskerna blir överskådliga och hanterbara. Samtidigt gör en ny rapport från storbanken Goldman Sachs gällande att AI-teknologin skulle kunna ersätta 300 miljoner arbetstillfällen globalt, och att en fjärdedel av alla arbeten i USA och Europa riskerar att försvinna.

Det händer onekligen mycket inom AI just nu, och vi är många som följer utvecklingen med stort intresse. Trots varningar om riskerna så kommer utvecklingen med all sannolikhet vara svår att stoppa. Tekniken kommer att fortsätta att utvecklas och leda till ökad produktivitet och nya arbetstillfällen. Det finns all anledning för oss inom samhällsbyggnadssektorn att följa med i utvecklingen och ta vara på framstegen på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att effektivisera processer och öka kvaliteten i analyser och beslutsunderlag. Men än så länge tror vi inte att AI kommer att kunna ersätta den mänskliga erfarenhet och kreativitet som behövs för att bygga ett hållbart samhälle.

Två nya stjärnor till Göteborgskontoret!

Publicerad den

Spacescapes Göteborgskontor växer med arkitekterna Louise Karlsson och Selma Sinanovic Gabrallah.

Louise är utbildad arkitekt vid CTH i Göteborg och BTH i Karlskrona. Hon har tidigare arbetat med fastighetsutveckling och förvaltning samt bostäder i tidiga skeden. Hennes huvudfokus på Spacescape är illustration, grafisk profil och layout men hon jobbar även med analys och design.

Selma är utbildad arkitekt och stadsplanerare vid CTH i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med tävlingar samt stadsplanerings- och bostadsprojekt i tidiga skeden. Hennes huvudfokus på Spacescape är stadsbyggnadsanalyser i GIS, plandesign och illustrationer.

Både Louise och Selma är baserade på kontoret i Göteborg tillsammans med Malin Dahlhielm och Moa Rydell.

Spacescape får nytt anslag från Vinnova

Publicerad den

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat ett anslag inom utlysningen Civic Tech på nästan en miljon kronor till projektet Digital dialogplattform. Plattformen kommer testas och utvecklas i faktiska planprocesser i Stockholm och Norrtälje, ett detaljplanesamråd respektive ett samråd om fördjupad översiktsplan. Spacescape kommer i projektet att genomföra workshops med planerare och medborgare, utveckla arbetsmodeller för att koordinera digital dialog och fysisk planering, samt administrera och moderera den digitala dialogen. Projektparterna består, förutom Spacescape, av Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, Bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun, Placetoplan, webbyrån OAWA, it-konsulten Tieto samt plankonsulten Arne Fredlund. Sveriges Kommuner och Regioner samt Boverket finns med i en extern referensgrupp. Spacescapes samarbetspartner Placetoplan är projektledare. Projektet påbörjas i april och avslutas i december 2020.

Frågor eller intresseanmälan? Kontakta projektledare Alexander Ståhle på 070-6995319 eller info@placetoplan.se.

Tips när du jobbar hemifrån

Publicerad den

Spacescape har nu gått över till att arbeta hemifrån. Förutom måndagsmötet så har vi gemensam Skypefika kl 10 varje dag. Det funkar väldigt bra.

Här följer fem tips för den som arbetar hemma.

 1. BEHÅLL DIN MORGONRUTIN
  Kom in i din vanliga jobbrutin genom att klä på dig och ta en promenad som om du skulle ta dig till din arbetsplats. Följ dina vanliga rutiner. Frisk luft och en promenad kan även göra att vi känner oss mer kreativa.
 1. SÄTT UPP MÅL
  Gör arbetet lite roligare genom att sätta upp några mål. Vad du vill hinna med under arbetsdagen? Skriv ner dessa och njut varje gång det är dags att bocka av en punkt. Arbetsuppgifterna kommer dessutom kännas mer hanterbara när du ser dem svart på vitt.
 1. VAL AV ARBETSPLATS
  Sätt dig vid en plats du förknippar med arbete, till exempel vid ett skrivbord. Inte nära sängen  eller på soffan som signalerar vila.
 1. SÄTT EN KLÄDKOD
  Många framgångsrika entreprenörer som jobbar hemifrån sätter på sig sina vardagskläder eller klär rent av upp sig. Att ha på sig formella kläder påverkar nämligen vårt kognitiva tänkande och gör att vi ”tänker bredare”, enligt en grupp forskare vid Columbia University och California State University i USA.
 1. JOBBA EFFEKTIVT
  Ta pauser, typ en gång per timme. Sträck på dig, gå och hämta kaffe eller lyssna på din favoritlåt. Ta en riktig lunchrast där du helt lämnar datorn.

Tipsen är ihopsamlade från lite olika källor.

Bästa hälsningar från kollegorna på Spacescape

Grattis Stockholms stad – vinnare av planpriset 2019

Publicerad den

På gårdagens Arkitekturgala utsågs Stockholms stad till vinnare för projektet Fokus Skärholmen. Spacescape gratulerar projektgruppen och är stolta över att ha varit en del av projektet, som nu får erkännande som ett spjutspetsprojekt inom social hållbarhet.

Spacescape har bidragit med omfattande stadsrumsanalyser, webbdialog och platsdialog.

Läs mer på länkarna nedan:
Stadsrumsanalys Fokus Skärholmen
Bästa platsen! – Tyck till om Skärholmen, Bredäng, Sätra & Vårberg

Under 2017 genomförde Spacescapes omfattande stadsrumsanalyser som resulterade i en rekommenderad strukturplan. Planen skapar ett sammanhängande nät av stadsgator som kopplar samman stadsdelarna och ökar närheten till områdets plats- och stadskvaliteter.

 

Under 2016 genomfördes webbenkäten ”Bästa platsen! – Tyck till om Skärholmen, Bredäng, Sätra & Vårberg”. Då fanns möjligheten för boende, arbetande och skolelever i stadsdelen Skärholmen att påverka utvecklingen av området genom att markera favoritplatser och platser som behöver förbättras.
Under 2017 arrangerade Spacescape en walkshop med Stockholms stad, Grosvenor och andra lokala aktörer i Skärholmen. Deltagarna fick själva intervjua besökare på Skärholmstorget och Måsholmstorget.

All inclusive – framtidens hyresrätt?

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Boinstitutet intervjuat representanter från Sveriges tre största charterbolag; Ving, TUI och Apollo för att svara på frågan ”Vilka erfarenheter från hotellbranschen och all inclusive är applicerbara på utvecklingen av hyresrätter?”.

Några av de saker hotellbranschen anser att bostadsföretagen kan ta lärdom av är:

Gästvänlighet och gästfrihet. Med synligare fastighetsvärdar, digital kundservice med chattfunktion och tätare uppföljning kan hyresvärden ge ett mer välkomnande intryck, där hyresgästen känner sig sedd. ¨

Faciliteter och tjänster. Pool, gym, barnklubbar och barnpassning är efterfrågat. Kanske kan hyresrättens attraktivitet stärkas genom att bostadsföretagen kan erbjuda ett baspaket utifrån boendes behov.

Livsstils- och målgruppsinriktat. Förutom att lyfta fram tryggheten och bekvämligheten som det innebär att hyra sitt boende skulle bostadsföretagen kunna ta fram koncept som möter behov och preferenser för olika grupper och skeden i livet, exempelvis koncept för miljöintresserade som vill leva mer hållbart.

Nära en gemenskap. På hotellet är gemensamma ytor, poolområden, lobbys eller lokaler för underhållning viktiga. Går det att satsa på mindre boytor till förmån för gemensamma och de­lade ytor för sociala sammanhang genom intresseföreningar eller miniklub­bar inom bostadskvarteret?

Vardagsrum utomhus. För att förlänga den utesäsongen i bostadsområdet skulle man kunna bygga inglasade och uppvärmda uterum/gårdar. Det är något som erbjuds redan idag, exempelvis av Bovieran.

Tryggt och roligt för barnen. Charterbolagen menar att bostadsföretagen skulle kunna dra lärdom av för att kunna erbjuda sina hyresgäster ett attraktivt, bekvämt och tryggt boende med fokus på barnen.

Rapporten presenterades på ett seminarium den 5 februari på Hotel At Six, Brunkebergstorg 2-4, där bl.a. Fastighetsägarna och Hyresrättsföreningen samtalar vidare om juridiska och ekonomiska möjligheter och risker med att utveckla bostäder som erbjuder bostadskoncept liknande all inclusive-hotell. En inspelning från seminariet nås  på Boistitutets Facebook-sida.

Läs hela artikeln i Fastighetstidningen här och rapporten i sin helhet här!

Spacescape med i två planprisnomineringar

Publicerad den

Sveriges Arkitekter har släppt nomineringarna för planpriset år 2019. Priset delas ut för att stimulera, utveckla och ge spridning åt goda exempel inom svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Spacescape har bidragit till två av projekten, som processtöd och med strukturplanering i Västerbroprogrammet i Lund och med omfattande stadsrumsanalyser i projektet Fokus Skärholmen i Stockholm.

Läs mer om projekten och Spacescapes bidrag på länkarna nedan:
Västerbroprogrammet, Lunds kommun
Västra esplanaden – Processtöd och strukturplanering
Stadsrumsanalys Fokus Skärholmen

 

 

Spacescape satsar på QGIS

Publicerad den

Spacescape går nu över till att använda QGIS som huvudprogramvara för GIS. Vi ser stora möjligheter med ett smidigt och lättarbetat program där vi både kan integrera tidigare utvecklade analysprogram och utveckla nya analysmetoder. Vi är också glada att få vara en del i kreativa diskussioner i olika QGIS-forum, både i Sverige och internationellt. Genom vårt medlemskap i QGIS-projektet bidrar vi ekonomiskt till utvecklingen av programmet.

Övergången innebär att Spacescape fortsätter att ligga i framkant av utvecklingen av stadsbyggnadsanalys inom GIS.

Läs mer om hur medlemskapet fungerar här!

Plan för Täby stadskärna klar

Publicerad den

Den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 antogs i november 2019. Planen syftar till att möjliggöra en hållbar utveckling med förbättrad kollektivtrafik, fler bostäder, nya arbetstillfällen och service i närheten av Roslagsbanans stationer, samtidigt som kommunen bevarar halva Täby grönt. Spacescape har bidragit med konsultstöd i den tidiga dialogen, som genomfördes 2016, och även genom att analysera stråk och stadsmiljön.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen här!

Spacescapes underlagsrapporter:
Tidig dialog om Täby stadskärna

Stråk- och stadsmiljöanalys av två planförslag 2050

Nya planprogrammet för Ulvsunda ute på samråd – Spacescape tog fram underlag och idéer

Publicerad den

Nu ligger nya planprogrammet för Ulvsunda ute på samråd. Förslaget gör det möjligt att bevara Pripps gamla bryggeri samtidigt som nya bostäder, lokaler för idrottsverksamhet och kultur samt nya parker och torg tillkommer. Spacescape tog fram underlag och idéer som bidrog till slutresultatet. Samrådet pågår fram till 10 december.

Läs mer om förslaget på Stockholm växer och om Spacescapes arbete här!