Ny studie analyserar samband mellan livslängd och gröntillgång

Publicerad den

 

Forskare vid Barcelona Institute for Global Health har rankat 1000 europeiska städer utifrån hur mycket grönska det finns, både när det gäller offentligt tillgänglig grönska och privata grönytor. Måtten tar hänsyn till variationer mellan olika delar av städerna och mäter hur stor andel av befolkningen som når rekommenderade gränsvärden för grönska. Likt tidigare studier visar även denna att det finns tydliga kopplingar mellan hälsa och god gröntillgång: i det här fallet identifieras samband med livslängd och tillgång till grönska i närmiljön. 13 svenska städer finns med i studien, där Göteborg är den svenska stad med mest grönska. Malmö kommer längre ned på listan, här är det mer än 70 % av invånarna som inte uppnår WHO:s riktlinjer för god tillgång till parker och grönområden.

Vill du veta mer om hur man kan analysera gröntillgång? Kolla gärna våra projekt här nedanför eller kontakta oss!

Hur ser stockholmarnas tillgång till parker och gröna kvaliteter ut?

Hur kan vi kartlägga olika kvaliteter i parker och grönområden?

Hur kan vi förstå framtida gröntillgång i en ny stadsdel?

Vilka ekonomiska värden skapar parker och naturområden?

Vilka riktvärden säkrar god gröntillgång i planeringen?