Platsens attraktivitet nu ännu viktigare

Publicerad den

Före pandemin styrdes bostads- och kontorsefterfrågan av platsens attraktivitet. Vi har i flera studier sett likartade resultat för vilka lägeskvaliteter som påverkar efterfrågan på bostäder och kontor: bland annat närhet och gångavstånd till service, parker, vatten och kollektivtrafik. Läs mer om studierna här:

Stockholm
Köpenhamn
Oslo
Göteborg
Uppsala
Halmstad
Skåne
Visby

Pandemin innebar att både kontors- och bostadsmarknaden skakades om. Efterfrågan ökade på större bostäder och småhus, samtidigt som kontorstäta områden och vissa handelsområden tömdes på folk. Urbaniseringen av storstäderna avtog och en viss utflyttning har skett till vissa mindre kommuner med särskilt stor platsattraktivitet. I rekordfart fick vi lära oss att arbeta och handla digitalt. För många innebär digitaliseringen en större valfrihet: fler kan välja var de vill bo, arbeta och handla. Den nya valfriheten innebär att platsens attraktivitet nu alltså väger ännu tyngre, både för bostäder, arbetsplatser och handelsplatser. Vi vill inte bara ha tak över huvudet, ett skrivbord och köpa saker – vi vill också ha en bra upplevelse och en trivsam miljö där det mesta finns i närheten, där vi faktiskt är. Platsens kvaliteter har blivit ännu viktigare. Detta är vad våra stadskvalitetstudier har identifierat – platsattraktivitet som ger konkurrenskraft i framtidens urbana regioner.